Pakalpojumi

Auditi

Piedāvājam dažādu auditu vai kādas noteiktas tēmas vai jautājuma pārbaužu veikšanu Jūsu uzņēmumā vai iestādē:

 

  1. Audita veikšana ar sākotnējo uzņēmuma procesu un risku novērtējumu;
  2. Audita veikšana bez sākotnējo uzņēmuma procesu un risku novērtējuma, novērtējot tikai auditējamo procesu;
  3. Konsultāciju sniegšana.
auditi
kvalitātes vadība

Kvalitātes vadības sistēma

Piedāvājam pakalpojumu - kvalitātes vadības sistēmas izveidošanu uzņēmumā vai iestādē, ražošanas vai pakalpojumu sniegšanā.

Konsultāciju sniegšana.

Risku vadība

Piedāvājam pakalpojumu -  risku vadības izveidošanu uzņēmumā. 
  1. Risku vadības modeļa izveide uzņēmumā;
  2. Risku sagrupēšana kategorijās; 
  3. Risku novērtēšana;
  4. Konsultāciju sniegšana.

Personas datu aizsardzība

Piedāvājam pakalpojumu - personas datu aizsardzības izveide uzņēmumā un uzraudzība.

Konsultāciju sniegšana.

Radās jautājumi vai gribat uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums!