Datu aizsardzība

 • Personāla vadība
 • Juridiskie jautājumi
 • Klientu datu apstrāde
 • Finanses
 • Tehnoloģijas
 • Iepirkumi

Datu aizsardzības izveidei un uzraudzībai organizācijās - personālvadības, juristu, finanšu, mārketinga , IT u.c. struktūrvienību vai departamentu darbībai.

Kas ir personu dati?

 • Informācija, kas saistīta ar personas privāto, profesionālo  vai publisko dzīvi
 • fiziskā persona- dzīva persona
 • nepilngadīgas personas - pārstāv likumiskie pārstāvji līdz 18 gadu vecumam
 • identificējama - ir iespējams identificēt, bet nav vēl identificēta
 • nav nozīme informācijas formātam - gan elektroniska, gan papīra formātā ietverta , gan skaņas, gan attēla formātā
 • balss, sanāksmju, sarunu ieraksti.

Personu datu apstrāde

Jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Vispārējā Datu aizsardzības regula Nr. 1016/679 27.04.2016, piemērota no 25.05.2018. 

Regulas mērķis – harmonizēt likumus personas datu aizsardzības jomā, bet pastāv iespēja dalībvalstīm izdarīt atkāpes.

Kādas galvenās struktūrvienības ietekmē Regula?

 

00

Personāla vadība 

00

Juridiskie jautājumi

00

Klientu datu apstrāde

00

Finanses

00

Tehnoloģijas

00

Iepirkumi

datu aizsardzība

Godprātīga personas datu apstrāde nozīmē:

 • datu subjekta informēšana par apstrādi
 • procedūru ieviešana, lai nodrošinātu datu subjektus ar nepieciešamo informāciju
 • informācijas atjaunošana, kas tiek sniegta darbiniekiem
 • informācijas atjaunošana, kas tiek sniegta klientiem
 • informācijas identificēšana par trešo personu datu apstrādi
 • identificē vai trešās puses sniedz informāciju par Jūsu apstrādi un pārbauda  vai tas tiek izdarīts
 • ja dati netiek iegūti no personas, kā tā tiek informēta par veikto apstrādi.

Ieguvumi no personu datu aizsardzības:

 

 

 
01
Komforta sajūta organizāciju vadītājiem;
02
Uzlabosies datu aizsardzības kultūra uzņēmumā;
03
Mazināsies datu aizsardzības incidentu norises iespējamība;
04
Sakārtoti personu dati, nosakot personu datu glabāšanas nepieciešamību, mērķi un to ilgumu;
05
Drošības sajūta klientiem un sadarbības partneriem, ka viņu dati ir drošībā un tiek glabāti vai pēc pieprasījuma dzēsti.

Radās jautājumi vai gribat uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums!