Kvalitātes vadība

  • Plāno
  • Dari
  • Pārbaudi
  • Rīkojies
  • Pilnveidojies

Organizācijas ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas procesu uzlabošanai, efektivizēšanai un kļūdu novēršanai. Pakalpojumu veicam atbilstoši ISO 9001 standartam, kā arī pēc EFQM izcilības modeļa.

ISO 9001

(ISO – International Organization for Standardization) ir starptautisks standarts, kas attiecas uz kvalitātes vadību. Tas ir piemērojams jebkurai organizācijai, jebkuram biznesa sektoram un darbībai. Tā pamatā ir 8 kvalitātes vadības principi (labas biznesa prakses pamatprincipi): 

00

Darbība vērsta uz klientu apkalpošanu 

00

Pārvaldība 

00

Cilvēku iesaistīšana

00

Procesu pieeja 

00

Sistēmiska pieeja vadībai

00

Nepārtraukta uzlabošana 

00

Uz faktiem balstītu lēmumu pieņemšana 

00

Abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem

EFQM (Izcilības modelis)

(European Foundation for Quality Management Excellence model) izcilības modelis  ir pašvērtējuma veikšana uzņēmumā pēc deviņiem EFQM izcilības modeļa kritērijiem:

00

Vadība

00

Darbinieki

00

Politika un stratēģija

00

Partnerattiecības un resursi

00

Procesi

00

Darbinieku rezultāti

00

Ar klientiem saistītie rezultāti

00

Ar sabiedrību saistītie rezultāti

00

Galvenie darbības rezultāti

EFQM Izcilības modelis ļauj plašāk un dziļāk izvērtēt uzņēmuma darbību visos tā aspektos un noteiktu nepieciešamās pilnveidošanas darbības.

EFQM Izcilības modelis var tikt pielietots gan kā nākamais solis pēc ISO 9001 standarta ieviešanas, gan kā neatkarīgs instruments vadības sistēmas pilnveidošanai.

Ieviešot kvalitātes vadības sistēmu, ieguvumi:

kvalitātes vadība
01
Nodrošināsiet nemainīgi labu kvalitāti savām precēm vai pakalpojumiem;
02
Nozīmīgi palielināsiet savu konkurētspēju;
03
Iegūsiet klientu un sadarbības partneru uzticību;
04
Uzlabosiet vadību un citus procesus (komunikāciju, plānošanu u.c.) savā uzņēmumā;
05
Uzlabosiet sadarbību ar piegādātājiem un apakšuzņēmējiem;
06
Ietaupīsiet resursus, novēršot kļūdas un liekas darbības – no preču vai pakalpojumu radīšanas līdz pat piegādei;
07
Iegūsiet sertifikātu kā papildus mārketinga instrumentu – starptautiski atzītu kvalitātes apliecinājumu

Radās jautājumi vai gribat uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums!