Risku vadība

 • Finanšu riski
 • Darbības riski
 • Cilvēkresursu riski
 • IS un IT tehnoloģijas riski
 • Reputācijas riski

Organizācijas risku novērtēšanai, novēršanai un risku vadības modeļu izveidošanai.

Risku vadība ir:

 

 • process, kuru realizē organizācijas vadība un citi darbinieki;
 • process, kuru izmanto stratēģijas definēšanā un 
 • process, kurš aptver visu organizāciju;
 • process, kas veidots, lai:
 1.           identificētu iespējamos notikumus, kuri var ietekmēt organizāciju, un 
 2.           vadītu riskus, lai tie būtu atbilstoši organizācijai pieļaujamam riska līmenim (riska apetītei) , un 
 3.           sniegtu zināmu pārliecību, ka organizācijas mērķi tiks sasniegti.

Risks 

līmenis/pakāpe, kādā nezināmi nākotnes notikumi var ietekmēt organizācijas spēju sasniegt tās mērķus.

risku vadība

Auditora loma risku vadībā (atbilstoši standartam):

 

Palīdz organizācijai, identificējot un novērtējot būtiskākās riska jomas un sniedz ieguldījumu vadības un kontroles sistēmas uzlabošanā;

Uzrauga un novērtē uzņēmuma risku vadības sistēmas efektivitāti;

Novērtē risku jomas uzņēmuma darbībā, korporatīvajā vadībā un informācijas sistēmās attiecībā uz: 

 1. finanšu un saimnieciskās darbības informācijas ticamību un godīgumu;
 2. darbības mērķtiecību un efektivitāti;
 3. aktīvu drošību;
 4. atbilstību likumiem, noteikumiem un līgumiem.

Risku vadības ieguvumi:

 
risku vadība
01
Komforta sajūta organizāciju vadītājiem;
02
Skaidrs priekšstats par iespējamajiem notikumiem un to ietekmi uz organizāciju, kā arī jomām, kurās netiek izmantotas iespējas;
03
Labākas kvalitātes vadības informācija un informācijas apmaiņa organizācijas iekšienē;
04
Skaidri definēti biznesa principi organizācijas iekšienē un arī ārpus tās;
05
Organizācijas darbinieku izpratne par organizācijas darbības principiem, svarīgākajiem riskiem un to lomu risku vadības procesā;
06
Organizācijas darbinieku motivācija orientēties uz kopējiem mērķiem.

Radās jautājumi vai gribat uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums!